Fukuro
Fukuro

Artist Profile

Fukuro

Genre: ROCK
Active area: Tokyo

YoshiatsuVocal
DaisukePiano
YutaraBass
LottoDrums

TOMARIGI RECORD