the silhouette of nude

Instrumental/Alternative/Post/Progressive/Shoegazer/Noise

ALBUM

hitoaku ni nureru Front Cover

hitoaku ni nureru

Yoki tsuti ni Kaeru Front Cover

Yoki tsuti ni Kaeru

hitoaku ni nureru

2017/02/22 - 7 Songs

 • 1
  ma
  Ratai no Silhouette
  00:25
 • 2
  kuu
  Ratai no Silhouette
  03:19
 • 3
  gyoran
  Ratai no Silhouette
  03:09
 • 4
  bikyu
  Ratai no Silhouette
  03:27
 • 5
  gord
  Ratai no Silhouette
  03:10
 • 6
  inzu
  Ratai no Silhouette
  04:04
 • 7
  alvara
  Ratai no Silhouette
  02:43

Available on

GENRE : Alternative / Instrumental

Yoki tsuti ni Kaeru

2015/12/11 - 7 Songs

 • 1
  Rinju
  Ratai no Silhouette
  00:56
 • 2
  Higan
  Ratai no Silhouette
  04:27
 • 3
  Shinma
  Ratai no Silhouette
  04:09
 • 4
  Yara
  Ratai no Silhouette
  03:47
 • 5
  San
  Ratai no Silhouette
  03:13
 • 6
  Gump
  Ratai no Silhouette
  03:35
 • 7
  Yoake
  Ratai no Silhouette
  05:37

Available on

GENRE : Instrumental / Alternative / Rock